Những công việc gần đây của ByC trong lĩnh vực nhiếp ảnh, thiết kế, in ấn.